maxin
پسندها
1,279

نوشته‌های نمایه آخرین فعالیت فرستادن‌ها درباره

 • پس تو داغون بودم مشترکیم داشی. خخخخ ان شالله زودی خوب شی. کلا بقول مهرشاد 2 نداری
  نظرسنجی از همه کاربران برای موفقیت انجمن علوم پزشکی - نمایش نتیجه های نظرسنجی ها
  لطفا تو نظر سنجی شرکت کنید...
  اقا ماچ ماچ ماچ ماچ خوبی داش مکس گل گلاب؟؟؟ خیای مخلصیم ممنونم بابت دوستی عزیز دلم. امتحان خوب بود ان شالله؟
  :ad54ad::smilies-azardl (181:applause::a2d3:
  با شکلک جمله نوشتم :))
  زبونت چی شد مکسی ..فک کنم انقد درسیدی زبونت دیگه سایلنت شده خخ:25r30wi::riz304:
  داش مکسی آفرین بهت افتخار میکنم / امسال انشالله قبولی شیرینی ما فراموش نشه / آورین به ارداه ت:rose:
  آن قصه شنیدید که در باغ، یکی روز........................از جور تبر، زار بنالید سپیدار ؟

  کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی...............از تیشهٔ هیزم شکن و ارهٔ نجار

  گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس.......کاین موسم حاصل بود و نیست ترا بار

  تا شام نیفتاد صدای تبر از گوش..................شد توده در آن باغ، سحر هیمهٔ بسیار

  دهقان چو تنور خود ازین هیمه برافروخت........بگریست سپیدار و چنین گفت دگر بار

  آوخ که شدم هیزم و آتشگر گیتی.....................اندام مرا سوخت چنین ز آتش ادبار

  از سوختن خویش همی زارم و گریم..............آن را که بسوزند، چو من گریه کند زار

  خندید برو شعله که از دست که نالی؟.................ناچیزی تو کرد بدینگونه تو را خوار

  آن شاخ که سر بر کشد و میوه نیارد.................فرجام بجز سوختنش نیست سزاوار

  جز دانش و حکمت نبود میوهٔ انسان...................ای میوه فروش هنر، این دکه و بازار

  آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت...................روز عمل و مزد، بود کار تو دشوار

  پروین...
  :ph34r-smiley:
  ولنتاین هس عایا!!!
  چخد کادو برم یکم ازشون بردارم
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
بالا