herfei
پسندها
1

نوشته‌های نمایه آخرین فعالیت فرستادن‌ها درباره

 • نه تو می مانی و نه اندوه

  و نه هیچ یک از مردم این آبادی

  به حباب نگران لب یک رود قسم

  و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

  غصه هم می گذرد

  آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند

  لحظه ها عریانند

  به تن لحظه ی خود جامه ی اندوه مپوشان هرگز ....
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
بالا