هورمون

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1395
رشته تحصیلی
بیوفیزیک
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
نانوبیوتکنولوژی

امضا

دیـگـــر…

نـه بـــحـــث مـی کـنـــم ! نـه تـوضـیــــح مـی خـــواهــم !

نـه تـوضـیـح مـی دهـــم ! نـه دنـــبـال دلـیـل مـی گـردم !

فـقـط مـی بـیـنـــم ،

سـکـوت مـی کـنـم و فـاصـلـه مـی گـیـرم… !

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا