ندا کامبیز

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1389
رشته تحصیلی
مامایی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
مشاوره در مامایی
بالا