طبری

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1387
رشته تحصیلی
حسابداری
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
تاریخ پزشکی
بالا