سامیه

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
87
رشته تحصیلی
زیست شناسی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
بیوشیمی
بالا