سارا رشیدی

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1389
رشته تحصیلی
تجارت الکترونیک
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
عکاسی

دنبال کنندگان

بالا