سارا خسروی

مقطع تحصیلی
دکترای عمومی
سال ورود به مقطع
1389
رشته تحصیلی
بهداشت محیط
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
بهداشت مواد غذایی
بالا