زهرا-آ
پسندها
0

نوشته‌های نمایه آخرین فعالیت فرستادن‌ها درباره

 • صاحب یک دیوارم
  بی در بی پنجره
  واین مفهومی است از خانه ای که من در
  در تصورات خویش ساخته ام
  تا با شما به نظاره بنشینم بر آنچه که
  که مینویسم ، و مینویسند بر آن ، و چنین است که
  آن دیوار هستی میابد به بودن ...!
  اگر خدا به لب پرتگاه هدایتت کرد بهش اعتماد کن چون یا از پشت میگیرتت ویا پرواز را به تو خواهد اموخت ..... اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست
  نمیدونم چرا امشب یه دلشوره اومده سراغم نمیدونم قبول میشم یا نه.خیلی نگرانم
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
بالا