امیر هما

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1393
رشته تحصیلی
علوم آزمایشگاهی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
تغذیه
بالا