salam man lisanse mamaeiam be nazaret tagheire reshteh bedam beram che reshtei akhe man akhare mamaei ro chizi nemibinam badesh arshad begiram bad ba yad koli emtiyazo maghale jam konam phd sherkat konam ounam behdasht