دوستان من دیروز در آزمون مجازی دانشگاه مجازی وزارت بهداشت شرکت کردم ولی با اینکه زیاد نخونده بودم احساس می کنم آزمون آزمایشی استانداری نبود. نظر اوناییکه شرکت کردند رو می خواستم بدونم؟؟؟؟؟