سلام
من یه سری و کتاب دارم که همه هم چاپ جدیده و نیازی ندارم با تخفیف به فروش می رسد.
کسی احتیاج داشت حتما پیام بده.