[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]

حنانگاری بیشتر در میان مردم شهرهای جنوبی ایران و کشور هند و از طریق طراحی سایت مرسوم است. این هنر با نام دیگری چون خال کوبی با حنا، مهندی یا نقاشی با حنا روی بدن شناخته می شود. بنابراین حنانگاری نوعی نقاشی کردن با حنا بر روی بدن است که معمولا نقش های به کار گرفته شده در این هنر گل ها و طرح های منظم در طراحی سایت است. جالب است بدانید که مهندی نام گیاه حنا به زبان هندی است که در طراحی سایت قابل سرچ است. بر خلاف تصور عموم که خاستگاه حنانگاری هند است باید بدانید که خشاستگاه این هنر مصر باستان است اما خب به دلایلی و از طریق طراحی سایت در هند فراگیر شده است و این تصور را ایجاد کرده است که خاستگاه حنانگاری هند باستان است.

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]بیشتر طرح های مهندی گل و بلبل است که شکل نقش و طراحی سایت آن ها با چیزی که در بته جقه و شمسه های هنر ایران است متفاوت می باشد. از همین رو بعضی از هنرمندان حنانگاری این رشته را از طریق طراحی سایت بومی سازی کرده اند و با استفاده از الگوهای هنر ایرانی به آن رنگ و بویی ایرانی داده اند. زنان در مراسم های مختلف مانند جشن عروسی، تولد، عید، حنابندان به دنبال ایجاد تغییری در رنگ مو یا تاتو خود برای زیبایی بیشتر هستند. ما در طراحی سایت حنانگاری انجام این تغییر زیبا و بدون درد را به شما پیشنهاد می دهیم.

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]• معرفی هنر حنانگاری و پیشینه ی آن در ایران و جهان در طراحی سایت حنانگاری
• معرفی های زیبایی فعال در این زمینه در طراحی سایت حنانگاری
• نمایش دادن نمونه طرح ها و نقش های مختلف هندی اصیل در طراحی سایت حنانگاری
• نمایش دادن نمونه طرح ها و نقش های مختلف بومی سازی ایرانی در طراحی سایت حنانگاری
• ارائه ی فیلم های آموزشی از هنر حنانگاری به صورت مرحله به مرحله در طراحی سایت حنانگاری
• معرفی لوازم کاربردی برای حنانگاری در طراحی سایت حنانگاری

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]

،

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]

،

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]

،

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]

،

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]

،

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]

،