سلام دوستان
من کارشناسیم بهداشته میخواستم برا ارشد فناوری اطلاعات و سلامت امتحان بدم، منابع فارسی این رشته رو دارم، میخواستم بدونم برا موفق شدن در ازمون باید په جوری بخونیم؟ ایا لازم هس کل این منابع خونده بشه؟