کارت بازرگانی یعنی مجوزی که از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برای کار ها و امور تجاری صادرات و واردات صادر می شود و اعتبار ان از زمانی که این کارت را صدور می کنند به مدت یک تا پنج سال می باشد
به کسی که این کارت یا مجوز را می دهند چه شخص حقوقی یا حقیقی اجازه ی تجارت با خارج از کشور را دارد

کاربردهای کارت بازرگانی در تجارت و اقتصاد زیاد می باشد
این کارت بازرگانی برای ثبت علائم تجاری و ثبت نام های غیر فارسی و لاتین کاربرد دارد
با کارت بازرگانی می توان صادرات و واردات کالاهای مجاز در مناطق ازاد انجام داد
می توان کالا را از گمرک ترخیص کرد
ثبت سفارش از مناطق ازاد داشت