سلام دوستان عزیز
با توجه به تغییرات غیر کارشناسی ایجاد شده در آزمون دکترای سال 97 لطفا اعتراض خود را از طریق فضای مجازی همین انجمن و یا گروه تلگرامی

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]

اعلام فرمایید.
تا دیر نشده اقدام کنید.