سلام بچه ها شما میدونین ایا میشه با مدرک موقت هم بورس گرفت تا مدرک اصلی بیاد یا نه؟