تا اونجایی که میدونم مبادلات با کشورهای دیگه با ارزه
ینی ما نفت میدیم ارز میگیریم
درسته؟
خوب
بعضی از کشورا یه چنتا فرمولو علم انحصاری خودشونو دارن
ایا کشور ما فرمولی داره که در انحصار خودش باشه؟
اگه جواب منفی باشه یا نباشه
بس چرا ما در مورد نوع مبادلاتمون تجدید نظر نکنیم
بهتر نیست کالاهامونو با فرمولای علمی مبادله کنیم
ینی یه مبادله ی کالا به کالا
بنطر من که عالیه
مگه نه؟