سلام
چنتا سوال دارم
نتیجه کراسینگ اوور چی هست؟
میدونم نوترکیبی هست اما یه جواب کامل رو میخوام
چنتا سوال هم هست که امشب میذارم سایت
دم همتون گرم‌...