سلام
تا آنجایی که اطلاع دارم:
برای شهریور 93 به بعد رفرنس های دروس زبان -اندیشه اسلامی- بهداشت تغییر کردند!