میخواستم بدونم این آزمون دقیقا کیه ؟ چن نفر پذیرش داره وچ گرایشایی میتونن شرکت کنن؟
تشکر