سلام بچها اگه کسی به این سایت سر میزنه بگه که حتما همون ماشین حسابایی که تو سایته باید باشه برا امتحان !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!یا اگه قابل برنامه نویسی نباشه خوبه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1اس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست رسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سس