دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع افسردگی
آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع افسردگی قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم


افسردگی
قسمت 106.3mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 1-33.8mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 2-16.7mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 3-51.9mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 4-43.5 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 5-23.4 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 6-44.7 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 7-45.9 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت پایانی 8-30.8 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]