دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع روانشناسی چهره
آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع چهره قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم


روانشناسی چهره ،خط و امضاء
قسمت 1-35.3 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 2-51.6 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 3-52.2 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت پایانی4-44.3 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]