دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع رابطه و تداوم آن
آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع "رابطه و تداوم آن" قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم

رابطه و تداوم آن
قسمت 1-33.3 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 2-42.3 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 3-41.9 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 4-44.2 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 5-35.0 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 6-39.3 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 7-39.8 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت پایانی 8-27.5 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]