دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ناکامی و شکست
آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع "ناکامی و شکست" قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم


ناکامی و شکست
قسمت 1-29.4mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 2-44.5 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 3-44.9 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت پایانی 4-41.5 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]