دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع مرد و زن
آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع "زن و مرد" قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم1-48.0 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


2-48.0 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


3-46.4 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


4-26.2 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


5-40.5 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


6-42.7 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


7-39.9 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


8-33.4 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


9-46.9 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


10-46.5 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


11-47.0 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


یا

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


12-41.5 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


13-45.1 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


14-44.7 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


15-44.0 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


16-47.4 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]