دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج مجدد
آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع ازدواج مجدد قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم


قسمت 1-36.6mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 2-55.8 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 3-52.7 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت پایانی4-46.2mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]