دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع اضطراب
آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع اضطراب قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم

قسمت 1-18.0 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 2-46.2 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 3-46.4 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 4-32.8 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 5-22.8 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 6-54.3 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 7-56.0 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت پایانی 8-49.4 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]