دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع دوست داشتن و عشق ورزیدن
آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع "دوست داشتن و عشق ورزیدن " قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم

دوست داشتن و عشق ورزیدن

قسمت 1-22.8 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 2-37.7 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 3-40.8 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 4-32.4 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 5-30.2mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 6-47.8mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 7-49.3 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت پایانی 8-47.6 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]