دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع اعتمادبنفس
آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع "اعتمادبنفس" قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم

اعتمادبنفس
قسمت 1-47.3mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 2-54.5mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 2-b24.2m

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 3-با کیفیت avi 682mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 3-با کیفیت mkv 57mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 4-با کیفیت avi 649mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 4-55.1mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 5-48.1 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 6-53.1 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت 7-53.5mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


قسمت پایانی 8-54mb

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]تمامی فایلهای بالا بصورت یکجا
154.3 MB
(((((

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]

)))