دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع وسواس
آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع وسواس قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم

وسواس

1-18.6 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


2-46.6 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


3-46.2 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


4-26.5 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


5-16.3 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


6-35.7 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


7-41.3 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]


8-30.4 MB

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]