نمیدونم تا چه حد بتونیم به هم کمک کنیم من هفتگی میتونم بیام برنامه هامو بگم

الانم دارم همزمان ریاضی ،آمار،زبان و مبانی اقتصاد بهداشت رو میخونم

امیدوارم که این پیشنهاد ادمین کمکمون کنه بهتر بشیم

هر چه پیش آید خوش آید