یک دیکشنری برای آندروید

این دیکشنری برای ترجمه انگلیسی به فارسی ، فارسی به انگلیسی است .Intelligent Dictionary


حجم : 11 Mb


برای دانلود

[این مورد فقط برای اعضای انجمن قابل مشاهده می باشد ]

کنید .